Regulamentul selecţiei "Around the Très Courts Romania"

REGULAMENTUL SELECŢIEI

„AROUND THE TRÈS COURTS ROMANIA 2021”

 

Articolul 1 – Generalităţi

Festivalul Internaţional de Foarte Scurt Metraj Très Court (Le Festival International Très Court) este organizat de asociaţia TouT en Très Court și Nanosphère Productions (Franţa). Obiectivul festivalului este de a promova filmul foarte scurt la nivel internaţional.

În România, organizatorul este reprezentat de Institutul Francez din România - direcția regională Cluj-Napoca, instituţie a Ambasadei Franţei în România, cu sediul la adresa str. I.I.C. Brătianu, nr. 22, 400079 Cluj-Napoca.

Institutul Francez din România coordonează participarea României la cea de-a douăzecișitreia ediţie a Festivalului Internaţional de Foarte Scurt Metraj Très Court (Festival International Très Court) şi coordonează competiţia de foarte scurt metraje româneşti „Around the Très Court”.

Festivalul Internaţional de Foarte Scurt Metraj Très Court

Din 4 în 13 iunie 2021, în jur de 100 de filme selectate din lumea întreagă vor fi proiectate simultan în peste 15 de oraşe din România, precum şi în alte 80 de oraşe din 20 de ţări. În fiecare oraş, spectatorii votează pentru premiul internaţional al publicului.

Festivalul filmelor de foarte scurt metraj, care reuneşte publicul din diferite zone ale lumii la aceeaşi dată, în jurul unui program internaţional identic, devine astfel un eveniment unificator de tip inedit.

O ocazie unică pentru a pune în valoare creaţiile audiovizuale autohtone

Profităm de impactul festivalului pentru a prezenta, în afara proiecţiei filmelor din competiţia internaţională, identică pentru fiecare oraş din lume, o selecţie specială de filme româneşti intitulată „Around the Très Courts Romania”, care va cuprinde între 10 şi 30 de filme foarte scurte, de maxim 4 minute, făcute de regizori amatori sau profesionişti.

Încurajarea şi promovarea creaţiilor audiovizuale locale sunt o prioritate a festivalului: invitaţia la participare este lansată în toată ţara.

În fiecare oraş, spectatorii votează pentru Premiul Publicului.

Toate genurile sunt reprezentate : filme video, animaţii, imagini de sinteză, ficţiuni, documentare, filme realizate cu telefonul mobil. O singură condiţie se impune: durata de maxim 4 minute.

Apel la participare

Apelul la participare se lansează anual la nivel naţional în luna februarie.

 

Articolul 2 - Data si locul desfăşurării Festivalului de Foarte Scurt Metraj în România

Cea de-a 23-a ediţie a Festivalului de Foarte Scurt Metraj Très Court va avea loc în perioada 4-13 iunie 2021. Se pot organiza proiecţii excepţionale până în data de 21 iulie 2021. În România, festivalul se desfăşoară în mai multe oraşe, lista lor este in curs de definitivare și poate fi accesată în secţiunea Locaţii de proiecţie a website-ului trescourt.com. În cazul unor probleme independente de voinţa sa, Institutul Francez Cluj-Napoca îşi rezervă dreptul de a anula sau de a modifica data şi locul desfăşurării evenimentului.

 

Articolul 3 - Condiţii de participare în cadrul selecţiei naţionale românești

La selecţia naţională românească a Festivalului de Foarte Scurt Metraj Très Court poate participa orice persoană sau grup de persoane, indiferent de cetăţenie.

Filmul înscris în competiţie trebuie să fie produs în România, în ultimii 2 ani, sau produs de un cetăţean român în altă ţară din lume.

DURATA: Filmul nu trebuie să depășească 4 minute.

Fiecare participant trebuie să completeze formularul de înscriere, care implică acceptarea prezentului regulament.
Un regizor poate sa înscrie mai multe filme în Festival, dar trebuie să se completeze câte un formular de înscriere separat pentru fiecare film în parte.

 

Articolul 4 - Data limită de înscriere

Data limită pentru înscrierea filmelor în competiţia românească este 25 aprilie 2021.

Filmele pot fi trimise prin transfer pe adresa raluca.mateiu@institutfrancais.ro sau  trescourt@institutfrancais.ro  cu condiţia să fie însoţite de formularul de înscriere completat si semnat.

Fiecare realizator poate să predea personal filmele sale însoţite de formularul de înscriere la Institutul Francez din România - direcţiile regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi sau Timişoara. Filmele pot fi de asemenea trimise direct prin poștă (pe DVD sau stick USB) la adresa Institutului Francez Cluj-Napoca: Str. I.I.C. Brătianu, nr. 22, CP 1126, 400079 Cluj-Napoca, România, cu mențiunea "Pentru Festivalul Très Court România". Pentru trimiterea prin poştă sau curier, vă recomandăm să folosiţi plicuri cu bule (pentru păstrarea intactă a dvd-ului). DVD-urile si stickurile USB nu vor fi înapoiate.

 

Articolul 5 - Caracteristici tehnice

Creaţiile trebuie să respecte următoarea condiţie: durata maximă a filmului: 4 minute. Filmele trebuie să conțină un titlu și un generic.

Filmele trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice minime, pentru a garanta o calitate optimă a imaginii:
- full hd 1980×1020
- format mov, mp4 sau avi

 

Articolul 6 - Alte criterii

Creaţiile trebuie să respecte următoarele condiţii:

- Fiecare autor este responsabil de conţinutul filmului prezentat;

- Fiecare autor asigură obţinerea drepturilor de difuzare a filmului pe care îl prezintă şi garantează că acesta nu este o copie sau un plagiat al unei opere existente;

- Fiecare autor asigură obţinerea drepturilor de difuzare a muzicii utilizate în film sau își asumă răspunderea pentru utilizarea muzicii fără a fi obţinut drepturile asupra acesteia;

- Toate genurile sunt permise: ficţiune, documentar, animaţie, filme experimentale şi filme realizate cu telefonul mobil;

- Nu există constrângeri în privinţa limbii filmului (filmul poate să fie şi mut). Dat fiind că publicul festivalului va fi format in majoritate din vorbitori de limba română, vă rugăm să subtitraţi în română orice film care este în altă limbă decât limba română sau să ne trimiteți un fișier de subtitrare română în format .srt;

- Toate temele sunt permise în afara celor care conţin mesaje rasiste şi xenofobe, propagandă religioasă sau imagini cu caracter pornografic sau explicit jignitor pentru anumite categorii de persoane.

 

Articolul 7 - Selecţia

Selecţia finală

Filmele vor fi reunite la Cluj-Napoca. Un juriu de specialitate va realiza selecţia finală.
Juriul va fi constituit din profesionişti din domeniul audiovizualului, profesori ai şcolilor şi universităţilor din domeniu, jurnalişti, reprezentanţi ai organizatorilor locali din anumite oraşe participante, reprezentanţi ai sponsorilor şi partenerilor festivalului.
Deciziile juriului sunt definitive și nu se acceptă contestaţii. Institutul Francez Cluj-Napoca îşi păstrează dreptul de a modifica structura juriului.
Membrii juriului vor fi anunţaţi pe website-ul festivalului.
Filmele selecţionate la nivel naţional vor constitui programul „Around the Très Courts România” şi vor fi difuzate în toate oraşele din România care participă la festival şi doresc să difuzeze selecţia.

 

Articolul 8 - Premii

Se vor acorda următoarele premii:

Marele Premiu al juriului: trofeu + Smartphone 4G, oferit de Orange România 

Premiul publicului: trofeu + Smartphone 4G, oferit de Orange România

Premiul pentru animație (dacă este cazul): trofeu + Smartphone 4G, oferit de Orange România

Premiul juriului şi premiul pentru animaţie sunt decise de Juriul Festivalului.

Premiul publicului este decis prin voturile spectatorilor din România care participă la proiecțiile Festivalului Très Court.

Premiile sunt oferite de Orange România.

Natura premiilor acordate poate fi modificată de Institutul Francez Cluj-Napoca fără avertisment prealabil.

Fiecare dintre câştigători va beneficia de promovare mass-media şi în raport cu organizaţii ale profesioniştilor de cinema. De asemenea, va beneficia de difuzarea creaţiei sale pe posturi româneşti de televiziune, dacă doreşte acest lucru.

Fiecare câştigător va semna o convenţie cu Institutul Francez Cluj-Napoca, coordonator al Festivalului de Foarte Scurt Metraj – România. Aceasta convenţie va cuprinde drepturile și obligaţiile fiecărei părţi.

 

Articolul 9 - Drepturi

Unul dintre obiectivele festivalului și ale organizatorilor este promovarea tinerilor cineaşti din România, atât pe plan local, cât şi pe plan internaţional. În acest scop, regizorilor şi producătorilor li se solicită cedarea temporară gratuită a drepturilor de difuzare asupra filmului către Festival pentru proiecțiile publice din cadrul Festivalului, proiecțiile de presă și pentru juriu. Cedează de asemenea în mod gratuit dreptul de reproducere a imaginilor sau a unor extrase de sub un minut din aceste filme pentru difuzare în presă, pe internet și pe canalele TV.

9.1 Proiectarea filmelor în România

Participantul acordă cu titlu gratuit Institutului Francez Cluj-Napoca dreptul de difuzare a filmelor selecţionate în cadrul unor proiecţii publice în oraşele partenere din România, în următoarele perioade: 4–13 iunie 2021 (perioada desfăşurării Festivalului de Foarte Scurt Metraj) și 15 iunie - 21 iulie (perioada în care se pot organiza ceremonii de acordare a premiilor cu proiecția filmelor câștigătoare);

În afara acestei perioade, drepturile de difuzare vor fi negociate între autor şi organizator.

9.2 Promovarea televizată a festivalului în România

În perioada 15 mai - 21 iulie 2021, participantul acordă cu titlu gratuit Institutului Francez Cluj-Napoca, coordonatorul Festivalului de Foarte Scurt Metraj în România, dreptul de difuzare a unui fragment de maxim 1 minut din creaţia sa pe posturile româneşti de televiziune, în scopul promovării festivalului, dar şi în scopul promovării autorului. Acest drept este limitat la 6 difuzări/post TV.

În afara acestei perioade, drepturile de difuzare vor fi negociate între realizator, organizator şi postul TV.

9.3 Difuzare pe internet

Dacă dorește, prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de înscriere, participantul acordă cu titlu gratuit Institutului Francez Cluj-Napoca dreptul de difuzare a filmelor sale participante în Festival pe următoarele pagini internet

- site-ul oficial al Festivalului Internațional de Film Très Court www.trescourt.com  

- site-ul Institutului Francez din România www.institutfrancais.ro

- Institut Francais TV

- site-ul Ambasadei Franţei în România

- site-ul Alianţei Franceze din Braşov, Piteşti, Ploieşti

- canalul de difuzare al IF România şi al Très Court pe dailymotion.com şi youtube.com 

Această difuzare este destinată promovării autorului, promovării festivalului şi altor evenimente cinematografice organizate de către Institutul Francez şi partenerii săi. Organizatorul va informa realizatorul in legătură cu difuzarea online a filmului său.

Dacă realizatorul nu (mai) doreşte difuzarea filmului său pe unul sau mai multe dintre aceste website-uri, poate anunţa această decizie Institutului Francez Cluj-Napoca, care va înlătura filmul de pe site-urile respective.

9.4 Promovarea generală a festivalului în România

Realizatorul acordă Institutului Francez Cluj-Napoca, coordonator al Festivalului de Foarte Scurt Metraj în România, dreptul să reproducă cadre sau fragmente de sub 1 minut din aceste filme pentru a fi difuzate în presă, pe posturile TV și pe internet, în perioada 5 mai - 21 iulie 2021.

9.5 Utilizarea acestor filme de către Orange, sponsor principal al Festivalului în România

Dacă dorește, prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de înscriere, realizatorul cedează gratuit Institutului Francez Cluj-Napoca, coordonator al Festivalului de Foarte Scurt Metraj în România, dreptul de a ceda sponsorului principal al festivalului Orange S.A. dreptul de a utiliza filmul în perioada 5 mai - 21 iulie 2021 și de a-l difuza în propriile rețele: orange.ro sau Orange TV Go .

 

Articolul 10 - Promovarea filmelor selecţionate şi a autorilor lor

Unul dintre obiectivele festivalului și al organizatorilor este promovarea tinerilor cineaşti din România pe plan local și internaţional.

10.1 Promovare în mass-media

Fiecare dintre câştigători va beneficia de promovare mass-media şi în raport cu organizaţii ale profesioniştilor de cinema. Va beneficia de difuzare pe anumite posturi naţionale şi locale de televiziune din România.

10.2 Prezentarea în cadrul selecţiei mondiale

O selecţie a celor mai bune filme româneşti va fi propusă la selecţia mondială a Festivalului de Foarte Scurt Metraj din anul 2022. Autorii vizaţi vor fi informaţi de această selecţionare.

10.3 Promovare în catalog

Filmele selecţionate pot sa apără într-un catalog de Filme de Foarte Scurt Metraj, destinat profesioniştilor și vor putea fi vizionate la cerere de către persoanele acreditate. Coordonatele realizatorilor și producătorilor vor fi puse la dispoziţia profesioniştilor interesaţi.

 

Articolul 11 - Litigii

În cazul apariţiei unui conflict între părţi în legătură cu interpretarea prezentului regulament, părtile se obligă să colaboreze în scopul rezolvării conflictului pe cale amiabilă. Daca nu se ajunge la o înţelegere, litigiul va fi înaintat instanţei de judecată competente, din localitatea de domiciliu a celui adus în justiţie.

 

*

Colectarea filmelor are loc la:

CLUJ-NAPOCA

Institutul Francez (Raluca Mateiu)
Adresa : Str. I.I.C. Brătianu, nr. 22, CP 1126, 400079 Cluj-Napoca, România
Tel : 0752 135898 raluca.mateiu@institutfrancais.ro   trescourt@institutfrancais.ro 

*

ATENȚIE! Nu uitaţi să trimiteţi alături de film şi fișa de înscriere completată și semnată, disponibilă pe site la secțiunea regulament sau la cerere prin email. Menţionaţi datele dvs. de contact!